Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EL   EO   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   DA   PT   HR   FI   BG   RO   |   more ...

Nemecko-slovenský slovník

Deutsch-Slowakisch-Übersetzung für: [Germany's international broadcaster]
  äöüß...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen | Desktop

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!

Wörterbuch Slowakisch Deutsch: [Germany's international broadcaster]

Übersetzung 1 - 71 von 71

SlowakischDeutsch
Keine komplette Übereinstimmung gefunden.» Fehlende Übersetzung melden
Teilweise Übereinstimmung
Nafigu. [ľud.]Mies. [ugs.] [Antwort auf "Wie geht's? / Wie war's?"]
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž- a v niektorých spojeniach]aus
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž- a v niektorých spojeniach]aus ... heraus
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž- a v niektorých spojeniach]von [+Dat., woher?]
Ako-tak. [ľud.]Es geht (so). [ugs.] [Antwort auf "Wie geht's? / Wie war's?"]
Ako-tak. [ľud.]So la la. [ugs.] [Antwort auf "Wie geht's? / Wie war's?"]
Celkom dobre.Ganz gut. [Antwort auf "Wie geht's? / Wie war's?"]
Ujde to. [ľud.]Es geht (so). [ugs.] [Antwort auf "Wie geht's? / Wie war's?"]
viaceré [m. neživ. + ž. + s. rod]mehrere
ceduľa {f} [lístok s oznámením]Zettel {m}
odev mikina {f} [ľud.] [s kapucňou]Kapuzenpulli {m} [ugs.]
odev mikina {f} [ľud.] [s kapucňou]Kapuzenpullover {m}
zvitok {m} [pergamenový zvitok s textom]Schriftrolle {f}
hrač. potr. Kinder Surprise™ {n} [vajíčko s prekvapením]Überraschungsei® {n}
mňa {pron} [s dôrazom a po predložkách]mich
teba {pron} [s dôrazom a po predložkách]dich
tebe {pron} [s dôrazom a po predložkách]dir
horolez. karabína {f} [kovový krúžok s pružným perom]Karabinerhaken {m}
obeť {f} [s následkom smrti pri nešťastí]Todesopfer {n}
automot. rezerva {f} [ľud.] [rezervné koleso s pneumatikou]Reservereifen {m}
riečica {f} [sito s väčšími okami]grobes Sieb {n}
jeho {pron} [s dôrazom a na začiatku vety]ihn
seba {pron} [s dôrazom a po predložkách]sich [wen?]
sebe {pron} [s dôrazom a po predložkách]sich [wem?]
črpák {m} [drevená nádoba s uchom na pitie]Schöpftopf {m}
jazdec. zool. hnedák {m} [kôň s hnedou srsťou]Brauner {m} [braunes Pferd]
hist. voj. kopijník {m} [jazdec s kopijou, hulán]Lancier {m} [Lanzenreiter, Ulan]
horolez. osemtisícovka {f} [ľud.] [vrch s nadm. výškou 8000 m]Achttausender {m}
dohrmieť {verb} [dok.] [s hrmotom prísť]daherdonnern [ugs.] [donnernd kommen]
konzultovať n-čo {verb} [nedok.] [problém s odborníkom]etw. besprechen
absťák {m} [sl.] [abstinenčný príznak al. obdobie s abstinenčnými príznakmi]Entzugserscheinung {f}
exhibícia {f} [vystupovanie s cieľom vyvolať pozornosť]Exhibition {f} [geh.] [Zurschaustellung]
potr. hašlerka {f} [čierny cukrík proti kašľu s príchuťou sladkého drievka]Hustenbonbon {m} {n}
herňa {f} [budova s hracími automatmi, biliardovými stolmi ap.]Spielhalle {f}
herňa {f} [budova s hracími automatmi, biliardovými stolmi ap.]Spielothek {f} [Spielhalle]
nábož. kermeš {m} [reg.] [hody s ľud. zábavou]Kirtag {m} [österr.] [bayr.] [Kirchweihfest]
kockáč {m} [sl.] [človek hl. študent s nadpriemernými vedomosťami]Nerd {m}
potr. kvas {m} [zmes s vykysnutým cestom z predch. pečenia]Sauerteig {m}
zahrať si {verb} [dok.] [(s chuťou) istý čas hrať]spielen
gastr. perlivá minerálna voda {f} [s kyselinou uhličitou]prickelndes Mineralwasser {n} [mit Kohlensäure]
zmeták {m} s krátkou rúčkou [obyčajne s lopatkou]Borstwisch {m} [ostd.]
geogr. horolez. turist. dvojtisícovka {f} [ľud.] [vrch s nadm. výškou 2000 m]Zweitausender {m} [Berg ≥ 2000m]
potr. hašlerka {f} [čierny cukrík proti kašľu s príchuťou sladkého drievka]Hustenzuckerl {n} [österr.]
hrač. potr. kinderko {n} [ľud.] [Kinder Surprise™, vajíčko s prekvapením]Ü-Ei {n} [ugs.] [Überraschungsei®]
počítať s n-čím {verb} [dok.] [s rizikom, nevýhodami]etw. in Kauf nehmen
dojná krava {f} [obr.] [koho al. čo možno využívať s ekon. profitom]Melkkuh {f} [fig.]
zmeták {m} s krátkou rúčkou [obyčajne s lopatkou]Bartwisch {m} [meist mit Kehrschaufel] [österr.] [bayr.]
zmeták {m} s krátkou rúčkou [obyčajne s lopatkou]Handbesen {m} [meist mit Kehrschaufel] [österr.] [bayr.]
zmeták {m} s krátkou rúčkou [obyčajne s lopatkou]Handfeger {m} [meist mit Kehrschaufel] [österr.] [bayr.]
skusy {pl} [v minulosti cesta väčšinou do sveta s cieľom skúsiť šťastie, získať skúsenosti]Wanderschaft {f}
nechať n-ho {verb} [dok.] [rozísť sa s n-ým]jdn. abservieren [ugs.] [sich von jdm. trennen]
idióm rozdať si to [ľud.] [vyspať sa s niekým] [dok.]mit jdm. in die Kiste hüpfen [ugs.]
pustiť n-ho k vode [ľud.] [obr.] [rozísť sa s n-ým]jdm. den Laufpass geben [ugs.]
hrač. potr. Kinder Surprise™ {n} [vajíčko s prekvapením]Kinder Überraschung® {f}
dať n-mu kopačky {verb} [dok.] [ľud., obr.] [rozísť sa s n-ým]jdn. abservieren [ugs.] [sich von jdm. trennen]
idióm pustiť n-ho k vode [ľud.] [obr.] [rozísť sa s n-ým]jdn. in die Wüste schicken [ugs.] [fig.]
vykoreniť {verb} [dok.] [odstrániť aj s koreňmi] [aj obr.]auswurzeln [selten] [mitsamt der Wurzel ausreißen] [auch fig.]
desiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 10]Zehner {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 10]
arch. nábož. karner {m} [cintorínska kaplnka s kultovou miestnosťou a kostnicou]Karner {m} [Friedhofskapelle mit Altar für Totenmessen und Beinhaus]
Unverified najebať do n-čo {verb} [dok.] [vulg.] [naraziť s veľkou silou]gegen etw. teufeln [österr.] [ugs.] [mit großer Wucht gegen etwas prallen]
predierať sa n-čím/ cez n-čo {verb} [nedok.] [s námahou prenikať, prebíjať sa]sich durchschlagen durch etw.
deväťdesiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 90; aj: 90. narodeniny]Neunziger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 90; auch: 90. Geburtstag]
dvadsiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 20; aj: 20. narodeniny]Zwanziger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 20; auch: 20. Geburtstag]
osemdesiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 80; aj: 80. narodeniny]Achtziger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 80; auch: 80. Geburtstag]
päťdesiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 50; aj: 50. narodeniny]Fünfziger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 50; auch: 50. Geburtstag]
sedemdesiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 70; aj: 70. narodeniny]Siebziger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 70; auch: 70. Geburtstag]
šesťdesiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 60; aj: 60. narodeniny]Sechziger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 60; auch: 60. Geburtstag]
štyridsiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 40; aj: 40. narodeniny]Vierziger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 40; auch: 40. Geburtstag]
tridsiatka {f} [niečo s veľkosťou, hodnotou, mierou al. číslom 30; aj: 30. narodeniny]Dreißiger {m} [etwas mit Größe, Wert, Maß oder Nummer 30; auch: 30. Geburtstag]
obch. spoločnosť {f} s ručením obmedzeným <s.r.o., spol. s r.o.>Gesellschaft {f} mit beschränkter Haftung <GmbH> [früher auch:] <GesmbH, Ges.m.b.H.>
CP-čkar {m} [sl.] [han.] [cezpoľný Bratislavčan] [výraz používaný Bratislavčanmi na ľudí z iných častí Slovenska s prechodným pobytom v Bratislave][Bezeichnung für einen Bewohner Bratislavas, der aus einem anderen Teil der Slowakei für eine vorübergehende Zeit zugezogen ist. Der Begriff wird von gebürtigen Bratislavaern verwendet.]
 
Unter folgender Adresse kannst du auf diese Übersetzung verlinken: https://desk.dict.cc/?s=%5BGermany%27s+international+broadcaster%5D
Tipps: Doppelklick neben Begriff = Rück-Übersetzung und Flexion — Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Suchzeit: 0.035 Sek.

 

Übersetzungen vorschlagen

Kennst du Übersetzungen, die noch nicht in diesem Wörterbuch enthalten sind? Hier kannst du sie vorschlagen!
Bitte immer nur genau eine Deutsch-Slowakisch-Übersetzung eintragen (Formatierung siehe Guidelines), möglichst mit einem guten Beleg im Kommentarfeld. Wichtig: Bitte hilf auch bei der Prüfung anderer Übersetzungsvorschläge mit!

Um Missbrauch zu verhindern, wirst du nach dem Absenden
gebeten, dich einzuloggen oder deine E-Mail-Adresse anzugeben.
more...
Deutsch more...
Wortart more...
Fachgebiet
Kommentar
(Quelle, URL)
New Window

nach oben | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Deutsch-Slowakisch-Wörterbuch (Nemecko-slovenský slovník) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr Informationen!
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten